Sourcing Foundation Driedaagse training

Vrijwel alle organisaties nemen (IT)-diensten bij andere partijen af. Mede door het toenemende gebruik van clouddiensten is het aantal samenwerkingen in uitbestedingsverband nog altijd sterk groeiende. Om dit succesvol vorm te geven organiseren we de Sourcing Foundation.

De Sourcing Foundation is een driedaagse training over alle facetten van de Sourcing Life Cycle. De training wordt verzorgd door hoofddocent Norman Martijnse samen met wisselende docenten. Naast theorie veel aandacht voor ervaringen uit de praktijk en ook komen trends en ontwikkelingen aan de orde.

Deze driedaagse training is bedoeld voor professionals werkend bij klantorganisaties, leveranciers, advocaten en adviseurs die in hun dagelijkse werk met (out)sourcing te maken hebben of krijgen. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat. 

De driedaagse training vindt plaats op 6, 7 en 13 maart 2023.

Locatie: Cultuur- en Congrescentrum Antropia, Driebergen-Rijsenburg


Inhoud modules dag 1

Module 1: Sourcing strategie en besluitvorming

Mark BeukersDoor docent Mark Beukers

Aan de orde komen de verschillende aspecten van een juiste sourcingstrategie en hoe te komen tot weloverwogen besluitvorming. IT-diensten uitbesteden heeft langdurige en verstrekkende gevolgen, die in deze eerste fase goed moeten worden omschreven en afgewogen.
 

Module 2: Leverancierselectie

Door docent Henk Pater 

Het succes van werken in sourcingverband wordt in grote mate bepaald door de keuze van de leverancier. Deze sessie behandelt de belangrijke stappen: (voor)selecteren, definiëren eisenpakket, evaluatie aanbiedingen, vaststellen wijze van interactie tussen leverancier en opdrachtgever gedurende de selectiefase.
 

Module 3: Vergoedingsmechanismen

Bart van ReekenDoor docent Bart van Reeken

Vergoedingsmechanismen vormen een belangrijk onderdeel van iedere sourcingrelatie. Startpunt is veelal de businesscase, zoeken van match tussen opdrachtgever en leverancier met als uitgangspunt de belangen van beide partijen, kunnen omgaan met veranderingen in de toekomst en prijsbepaling als stuurmiddel. Deze module geeft inzicht hoe het vergoedingsmechanisme bijdraagt aan een succesvolle sourcingrelatie.
 

Module 4: Contracteren

  Door docent Teun Burgers

 Aan de orde komt wat wel en niet werkt om duidelijke afspraken te maken. Het proces om tot overeenstemming te komen, gebruik van onderhandelingspositie, bouwen aan een   goede samenwerking, duidelijkheid over wat voor welke prijs wordt geleverd en inbouwen van flexibiliteit. Tot slot aandacht voor wat er zoal in de praktijk misgaat.

Programma dag 1

08.30 Ontvangst
09.00 Welkom en voorstelronde
09.30 Module 1: Sourcing strategie en besluitvorming
11.00 Koffie/thee pauze
11.30 Module 2: Leverancierselectie
13.00 Lunchpauze
14.00 Module 3: Vergoedingsmechanismen
15.30 Koffie/thee pauze
16.00 Module 4: Contracteren
17.30 Afronding dag 1


Inhoud modules dag 2

Module 5: Security

Door docent Andor Budding

Security kent vele deelthema’s; processen welke op orde moeten zijn voor goede security en de afspraken die je hierover moet maken met leveranciers. Geen pasklare antwoorden, maar wel worden alle aandachtspunten behandeld en welke keuzes moeten worden gemaakt. 

Module 6: Organisatie en resources

Door docent Larissa Toebes

Deze module geeft inzicht in de consequenties van (out)sourcing voor betrokken medewerkers. Uitgangspunt vormt huidige wet- en regelgeving: ‘Wet Overgang van Onderneming’ en ‘Acquired Rights Directive’. Verder worden onderwerpen behandeld als HR-business case, HR-rol bij leverancierselectie en –transitie, rol van vakorganisaties en ondernemingsraden, belang van effectieve communicatie en omgaan met emotie, houding en gedrag van betrokken medewerkers.

Module 7: Transitie en transformatie

Frank WillemsDoor docent Frank Willems

Invloed van een nieuw contract op de uitbestedende organisatie. Voorbereidingen dienen te starten ruim voor aanvang van de technische migratie en wordt mede bepaald door adequate inzet van soft skills. Uitgangspunt voor een succesvolle verandering is een heldere strategie en aanpak, met voldoende aandacht voor cultuur- en gedragsaspecten.
 

Programma dag 2

08.30 Ontvangst
09.00 Module 5: Security
10.30 Koffie/thee pauze
11.00 Module 6: Organisatie en resources
12.30 Lunchpauze
13.30 Module 7: Transitie en transformatie
15.00 Afronding dag 2


Inhoud modules dag 3

Module 8: Regie

Arno GerritsDoor docent Arno Gerrits

Door verandering in het sourcinglandschap krijgt de regie-organisatie met nieuwe uitdagingen te maken. Denk aan de wijze van regievoering, inregelen van de governance op dienstverlening en (out)sourcingcontracten. Een lastig traject waarbij een bestaande organisatie zichzelf moet omvormen. Ook aandacht voor processen, relaties, beleggen van eigenaarschap en dergelijke, belangrijk om te komen tot succesvolle dienstverlening over de hele keten.
 


Module 9: Multivendor regie

Bauke van DaalenDoor docent Bauke van Daalen

Organisaties hebben vaak IT-(out)sourcing contracten met meerdere leveranciers. Het afstemmen en managen van een contractportfolio is geen sinecure. Contractaanpassingen gedurende de looptijd, veranderde vraag en verschillende looptijden maken regievoering complex. Specifiek wordt ingegaan op uitdagingen van de governance van meerdere leveranciers.
 

Module 10: Exit strategie en (her)contracteren

Herald JongenDoor docent Herald Jongen

Bijna geen enkele relatie is voor de eeuwigheid en ook geldt dat wie makkelijker uit een relatie weg kan betere mogelijkheden heeft om er binnen die relatie voor te zorgen dat hij krijgt wat hij hebben wil. Deze module behandelt hoe te komen tot een reële exit-strategie, wat is hiervoor nodig, wat moet geregeld worden aan het begin of tijdens de relatie.
 

Programma dag 3

08.30 Ontvangst
09.00 Module 8: Regie
10.30 Koffie/thee pauze
11.00 Module 9: Multivendor regie
12.30 Lunchpauze
13.30 Module 10: Exit strategie en (her)contracteren
15.00 Napraten en borrel
16.00 Afronding driedaagse


Kosten en aanmelding

Teneinde voldoende ruimte tot interactie te bieden bestaat de groep uit maximaal 25 deelnemers. Kosten voor deelname zijn voor leden EUR 795,- excl. btw (toegang niet-leden op basis van beschikbaarheid EUR 1.200,- excl. btw). Niet-leden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar organisatie@sourcingnederland.nl

De kosten dienen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Annulering kan tot vier weken voor aanvang kosteloos. Bij annuleren tot twee weken voor aanvang zijn de kosten 50%, bij minder dan twee weken 100%. Uiteraard is het mogelijk om een vervanger te laten deelnemen.