Graag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen en plannen rond de vereniging. 
Op de agenda deze keer:

- Presentatie Jaarverslag 2021
- Toelichting kascommissie
- Begroting 2022
- Veranderingen bestuurssamenstelling
- Extra ALV goedkeuring aangepaste statuten