Juiste goedkeuring

Tijdens de ALV op 16 december zijn de nieuwe statuten goedgekeurd. Echter, de procedure is niet correct toegepast. Goedkeuring is slechts mogelijk als >2/3 van de leden aanwezig is (en 2/3 voor stemt). Daarom is dit opnieuw geagendeerd voor 12 mei en is daar gecontroleerd of er nu wel >2/3 van de leden aanwezig was. Dit bleek wederom niet het geval, daarom is nu een nieuwe ALV gepland binnen de hiervoor gestelde termijn, hierbij is is er geen beperking wat betreft het aantal aanwezige leden. 

Statuten zijn aangepast om volgende redenen:

- Nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr), met name rond belangenverstrengeling en financieel wanbeheer
- Opnemen van mogelijkheid tot virtueel vergaderen (Bestuur/ALV)
- Algemene punten – terminologie, formaliteiten

Hier vind je de concept statuten.