Regie van Outsourcing

In februari van dit jaar verscheen via Sourcing Nederland het boek Regie van outsourcingcontracten: 16 eenvoudige lessen. In dit boek staat een relationeel perspectief op outsourcing centraal. Dit relationele perspectief houdt in dat voor outsourcing waarvoor na sluiting van het contract samenwerking is vereist te beschouwen is als een vorm van organisatie waarbij het gedrag van betrokken organisaties, afdelingen van organisaties en mensen in hoge mate bepaalt hoe de uitkomst zal zijn. Outsourcing bestaat uit verschillende fasen. In het boek staat de projectfase na contractsluiting centraal. Minstens zo belangrijk zijn de fasen daarvoor en daarna, waarin besluiten over outsourcing worden voorbereid, genomen en geëvalueerd. Dit geldt des te meer in een tijdperk van digitale transformatie. In deze expertsessie gaan de auteurs van het boek, Joan Baaijens en Marcel van Kooten, beide verbonden aan het departement Organisatiewetenschappen van de Universiteit Tilburg, in op de zowel de besluitvormingsfase als de projectfase.

De sessie zal bestaan uit een drietal blokken: 
Blok 1: Introductie, wat houdt een relationeel perspectief op outsourcing in, en waarom is dat zo belangrijk?
Blok 2: Regie vanuit een relationeel perspectief tijdens de besluitvormingsfase.
Blok 3: Regie vanuit een relationeel perspectief tijdens de projectfase.

Tijdens de bijeenkomst bestaat er ruim gelegenheid tot interactie. Na de bijeenkomst hebben de deelnemers een fundamenteel begrip van relationele sturing en zijn ze in staat om daarmee gewapend bij te dragen aan effectieve regie op besluitvorming en contract.


Praktische informatie en kosten

De sessie wordt georganiseerd bij een locatie ingericht volgens de geldende Corona-veiligheidsmaatregelen. Ontvangst vanaf 13.00 met rond 16.30 een afsluitende borrel. Teneinde voldoende ruimte te hebben voor interactie kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Kosten voor deelname bedragen EUR 500,- excl. btw voor leden (niet-leden op basis van beschikbaarheid EUR 750,- excl. btw).

Annulering kan tot vier weken voor aanvang kosteloos. Bij annuleren tot twee weken voor aanvang zijn de kosten 50%, bij minder dan twee weken 100%. Uiteraard is het mogelijk om een vervanger te laten deelnemen.