Verantwoord automatiseren en robotiseren

Testen van software en het automatiseren en robotiseren ervan is voor veel organisaties een hot topic. Als je dat ook nog verenigt met een sociaal-maatschappelijke missie wordt 1+1 veel meer dan 2. Sjoerd van der Maaden, oprichter en algemeen directeur van Specialisterren, vertelt hoe je een zeer hoogwaardige test dienstverlening levert en tegelijkertijd je steentje bijdraagt aan onze maatschappij. De testers met wie ze werken blijken door hun achtergrond (autisme) uitermate goede resultaten te bereiken. In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het meer dan ooit van belang geen talent onbenut te laten. Sjoerd wil graag van gedachten wisselen hoe zijn aanpak breder toegepast kan worden om sourcing vraagstukken aangaande personeel op te lossen.