Duurzaamheid

Ook in sourcing is er aandacht voor duurzaamheid en tegen gaan van klimaatverandering. Eén van de zaken die hierbij kunnen helpen is circulair hergebruik. Wat kunnen we vanuit ons vakgebied bijdragen hieraan? Tijdens dit seminar staan we stil bij de initiatieven op dit vlak en hoe hieraan op verschillende manier vorm wordt gegeven bij de overheid en in het bedrijfsleven. Hoe duurzaam ontwikkelen?
Sprekers worden nog bekend gemaakt.