Dynamisch inkopen

Lange en regide aanbestedingstrajecten zijn eigenlijk niet meer van deze (VUCA) tijd. Hoe kan het flexibeler? Een dynamisch inkoopsysteem kan al ingezet worden voor meer gangbare producten en diensten waarvoor er veel leveranciers op de markt zijn. Door vooraf een aantal criteria en randvoorwaarden mee te geven kan via een dergelijk systeem snel een goed passende aanbieder worden gevonden. Wat kunnen we hiervan leren voor de meer ingewikkelde aanbestedingstrajecten?
Verdonck, Klooster & Associates deelt zijn ervaringen op dit gebied vanuit het perspectief van adviseur. Ook is er een klantcase op het gebied van dynamiach inkopen. 
Sprekers worden nog nader bekend gemaakt.