Ervaringen met ECO systemen binnen de overheid

Na decennialang bezuinigen is de afgelopen jaren langzamerhand het besef doorgedrongen dat de krijgsmacht eigenlijk niet meer in staat is haar kerntaken goed uit te voeren. Denk aan geo-politieke verhoudingen, onvoorspelbare omgeving, snelle technologische ontwikkelingen, krapte op de arbeidsmarkt en boven alles een beperkt defensiebudget. Natuurlijk de huidige oorlog in de Oekraïne heeft zelfs de grootste optimisten de noodzaak hiervan doen inzien.

Reeds in 2017 heeft het Ministerie van Defensie het “Total Force Concept” omarmd; de essentie hiervan is dat men zich realiseert dat de krijgsmacht binnen de huidige kaders moet samenwerken met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheden om effectief te kunnen zijn. Strategische samenwerkingsverbanden en eco-systemen moeten een belangrijke rol gaan spelen

Samenwerking tussen de krijgsmacht en het bedrijfsleven is niet nieuw, maar de manier waarop de krijgsmacht dit nu wil organiseren wel. Ondanks al het enthousiasme wordt daarbij tegen institutionele, culturele en belangentegenstellingen aangelopen die moeizaam te slechten zijn, ondanks het enthousiasme van de partners en ondanks het feit dat zij zich herkennen in het gezamenlijk belang, namelijk een veilig Nederland.

Momenteel wordt In hoog tempo extra geld vrijgemaakt, maar naar inschatting van de sprekers blijft samenwerking met partners een noodzaak voor de krijgsmacht.

Gerold de Gooijer (v/h professional PhD Candidate&Lecturer Netherlands Defence Academy) en Chiel Runsink (directeur Expoitatie Kromhoutkazerne) geven een unieke inkijk over de reis die de krijgsmacht maakt met potentiele partners binnen de (semi)publieke sector.