College Regie van complexe outsourcingstrajecten

                                                                                                                 


Hoe kom je tot succesvolle Regie op (out)sourcing? Dat is al jaren een geliefd onderwerp van onderzoek. Leon Oerlemans, Professor of Organization Studies Joan Baaijens, Senior research fellow Jörg Raab, Associate professor Organizational networks en allen verbonden aan de Universiteit Tilburg en Marcel van Kooten, Management Consultant bij Verdonck, Klooster & Associates  presenteren op dit college de vernieuwde versie van het Sourcing Nederland boek Regie van outsourcingscontracten.

De in dit boek gepresenteerde visie op outsourcing vanuit relationeel perspectief (komend vanuit de organisatiewetenschap) biedt handvatten die andere methoden en perspectieven goed aanvullen. Deze andere manier van kijken biedt nieuwe oplossingsmogelijkheden.