College Regie van complexe outsourcingstrajecten

Hoe kom je tot succesvolle Regie op (out)sourcing? Dat is al jaren een geliefd onderwerp van onderzoek. Marcel van Kooten presenteert op dit college de vernieuwde versie van het Sourcing Nederland boek Regie van outsourcingscontracten; 10 eenvoudige lessen.

De in dit boek gepresenteerde methode om naar outsourcing te kijken vanuit relationeel perspectief (de organisatiewetenschap) biedt handvatten die andere methoden en perspectieven goed aanvullen. Deze andere manier van kijken biedt nieuwe oplossingsmogelijkheden.