Leiderschap en verandermanagement cruciaal voor succes bij transitie en transformatie bij sourcing

Ieder sourcing- en digitaliseringsprogramma gaat gepaard met verandering. Veranderen is betekenisgeving en wordt in interactie bespreekbaar of bekrachtigd en daarmee gaat veranderen vooral over gedrag, cultuur en samenwerking tussen mensen.

Veranderen is ook leren en ontwikkelen. Daadwerkelijke verandering vindt pas plaats als de ontwikkelde vaardigheden en het gewenst gedrag worden gekoppeld aan de eigen waarden van de teamleden, overtuigingen en kennis. Leiderschap zorgt dat er een veilige omgeving wordt gecreëerd, waarmee de onderliggende basisveronderstellingen en overtuigingen bespreekbaar worden gemaakt. Dan pas ontstaat er ruimte voor betekenisgeving van de verandering.

In deze expertsessie leer je wat veranderen inhoudt en hoe je hier als leider of expert mee om kan gaan:

  • - Hoe hanteer je een gemeenschappelijke taal voor communiceren, bespreekbaar maken van situaties en het kunnen communiceren over besluiten? Hoe maak je hierbij slim gebruik van erkende kaders;
  • - Wat is een goede diagnose voor het vaststellen van de situatie en de context en hoe kan je meervoudig kijken naar het verandervraagstuk?
  • - Hoe ontwikkel je een situationele veranderstrategie die past bij de doelen, ambities en het vermogen van de veranderaars en teams?
  • - Wat is de rol van het leiderschap en de veranderaars en ben je voldoende bewust van je eigen voorkeurstijl in relatie tot de veranderdoelen, ambities en gewenste cultuurtypologie?

 Docent: Frank Willems (Principal Consultant en Business Lead digitale strategie - D&A medical group)

 


Praktische informatie en kosten

De sessie wordt georganiseerd bij een locatie ingericht volgens de geldende Corona-veiligheidsmaatregelen. Ontvangst vanaf 13.00 met rond 16.30 een afsluitende borrel. Teneinde voldoende ruimte te hebben voor interactie kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Kosten voor deelname bedragen EUR 500,- excl. btw voor leden (niet-leden op basis van beschikbaarheid EUR 750,- excl. btw).

Annulering kan tot vier weken voor aanvang kosteloos. Bij annuleren tot twee weken voor aanvang zijn de kosten 50%, bij minder dan twee weken 100%. Uiteraard is het mogelijk om een vervanger te laten deelnemen.