Van sourcingbeslissing naar sourcingstrategie

Sourcing gaat over de wijze waarop organisaties invulling geven aan de leveringsvorm voor bedrijfsvoering, processen en onderliggende activiteiten. In de basis zijn er drie mogelijkheden: zelfstandige uitvoering (make), inkoop/uitbesteding (buy) of samenwerking (alliance/ally). Er bestaat een scala aan tussenliggende leveringsvormen, zoals zelfstandige uitvoering, ondersteuning door inhuur van specifieke expertise of samenwerking door middel van een ecosysteem. 

Er dient een doordachte keuze te worden gemaakt tussen welke activiteiten zelf te voeren, welke buiten de eigen organisatie te beleggen en voor welke juist de samenwerking op te zoeken. Het is raadzaam om voorafgaand aan de implementatie van bepaalde leveringsvormen na te denken over de doestelling, samenhang, (on)mogelijkheden en consequenties in de vorm van een heldere sourcingstrategie.

Het opstellen van deze sourcingstrategie bevordert de kwaliteit van de voorgenomen sourcingbeslissing. De strategie geeft de best ‘passende’ leveringsvorm voor een bepaald domein (in de praktijk vaak een combinatie van leveringsvormen) afhankelijk van de gestelde doelstellingen, uitgangspunten en criteria. Dit biedt een goede voorbereiding op strategische besluitvorming en als periodiek mechanisme om de fitheid van de eerder genomen sourcingbesluiten te evalueren en waar nodig aan te passen op basis van veranderende omstandigheden binnen én buiten de organisatie.

Tijdens de expertsessie wordt dieper ingegaan op de meest voorkomende afwegingen per onderdeel van de sourcingstrategie voor de IT functie. In een open dialoog lopen we langs de meest voorkomende leveringsvormen en delen we de ervaringen vanuit het veld.Docent: Mark Beukers (Partner KPMG)

 Praktische informatie en kosten

De sessie wordt georganiseerd bij een locatie ingericht volgens de geldende Corona-veiligheidsmaatregelen. Ontvangst vanaf 13.00 met rond 16.30 een afsluitende borrel. Teneinde voldoende ruimte te hebben voor interactie kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Kosten voor deelname bedragen EUR 500,- excl. btw voor leden (niet-leden op basis van beschikbaarheid EUR 750,- excl. btw).

Annulering kan tot vier weken voor aanvang kosteloos. Bij annuleren tot twee weken voor aanvang zijn de kosten 50%, bij minder dan twee weken 100%. Uiteraard is het mogelijk om een vervanger te laten deelnemen.