Multi-vendor regie. Hoe doe je dat nou echt?

Al zo’n 15 jaar zien we het aantal IT-leveranciers dat door uitbesteders wordt gecontracteerd gestaag toenemen. Er wordt steeds meer uitbesteed en ook wordt de scope over meer leveranciers verdeeld.

Hierdoor neemt de complexiteit van de onderlinge relaties sterk toe en is een goede samenwerking tussen leveranciers en de uitbesteder van eminent belang. Iedereen is het hierover eens, maar in de praktijk blijkt dit een weerbarstig onderwerp te zijn.

Ook blijkt tijdens de foundationsessie over dit onderwerp uit reacties van deelnemers telkens weer dat veel organisaties op dit gebied nog tekort schieten en dat er verschillende manieren zijn om deze samenwerking in te regelen.

Tijdens deze expertsessie wordt dieper op de materie ingegaan. Aan de hand van een prikkelende casus, die uiteraard op een werkelijke situatie is gebaseerd, wordt de realiteit nagebootst. Het oplossen van de casus vereist actieve inzet van alle deelnemers tijdens een aantal break-out sessies en een enerverend rollenspel waarbij we weer veel van elkaar kunnen leren.


Docenten: Bauke van Daalen (Managing Partner Gartner) en Patrick Follon (Managing Partner Follon & Partners)