Van partnerschap naar ecosysteem

Digitalisering biedt mogelijkheden maar noodzaakt ook om samenwerking te versterken en te vergroten. Veel organisaties onderzoeken de mogelijkheden om partnerschappen uit te breiden naar ecosystemen. Tegenwoordig zijn niet alleen markten, maar ook ecosystemen dynamischer dan ooit. Ook het aantal ecosystemen waarbij een organisatie betrokken is, neemt sterk toe. Deze ontwikkelingen stellen veel organisaties voor uitdagingen. Twee hoogleraren verzorgen dit boeiende college over dit onderwerp.

Erik Beulen, Hoogleraar aan de Universiteit Tilburg zet uiteen waarom het identificeren van de meest gunstige waardeketens essentieel is en gaat in op het belang van het bewaken van de gelijkwaardigheid in dit soort ketens om ervoor te zorgen dat alle betrokken organisaties er van kunnen profiteren.  

Paul van Fenema, Professor of Military Logistics & Information Management bij de Defensie Academie, neemt ons mee in een aantal vraagstukken in het kader van de strategische samenwerking met een logistieke partner.