1 + 1 = 3

Samen kom je verder. Waarde toevoegen en succesvol zijn als organisatie lukt steeds minder in je eentje. Steeds meer diensten en producten worden geleverd in nauwe samenwerkingen met andere organisaties of door meerdere leveranciers. Service Integration and Management (SIAM) kan hierbij een hulpmiddel zijn. In dit seminar wordt dit zowel vanuit klant als leverancierperspectief belicht.

Sprekers worden nog bekend gemaakt.