1 + 1 = 3

Samen kom je verder. Waarde toevoegen en succesvol zijn als organisatie lukt steeds minder in je eentje. Steeds meer diensten en producten worden geleverd in nauwe samenwerkingen met andere organisaties of door meerdere leveranciers. Service Integration and Management (SIAM) kan hierbij een hulpmiddel zijn. In dit seminar wordt dit zowel vanuit klant als leverancierperspectief belicht.

Deze keer mooie lessen vanuit de praktijk hoe met de methodiek SIAM een goede samenwerking is gecreëerd tussen de Hypotheker en CGI. Namens de Hypotheker deelt Maurits Denker zijn ervaringen, aangevuld door Sven Wernsing (CGI) vanuit leverancierszijde.

Aan de orde komen o.a.: 

- Waarom wilde De Hypotheker SIAM implementeren? Wat waren de achterliggende doelen?
- Wat heeft De Hypotheker samen met CGI gedaan om dit te realiseren? Welke aanpak is gekozen? Is er een fasering gebruikt? Welke rolverdeling was er?
- Wat waren de resultaten? Is het doel bereikt? Zijn er nog activiteiten te doen? Hoe wordt het model actueel gehouden
- Welke leerpunten willen De Hypotheker en CGI de toehoorders meegeven?

Na de presentatie is er voldoende gelegenheid om met de sprekers van gedachten te wisselen. Een zeer leerzaam en inspirerend seminar, wat je niet wilt missen.

Na afloop van het seminar stelt bestuurslid Harry Martin de genomineerden van de scriptieprijs 2021 voor en krijgen zij de gelegenheid een korte presentatie over hun scriptie te geven. Daarna wordt de winnaar van de scriptieprijs bekendgemaakt.