Culturele diversiteit

Samenwerking in sourcingverband behelst veel meer dan vakinhoudelijke kennis en contractuele afspraken. Er zit ook een andere kant aan een samenwerking succesvol laten verlopen. Goed om in brede zin te kijken naar het verschil in culturen. Leer elkaar begrijpen en creëer zo respect voor beide kanten van de tafel.

Capgemini is een internationaal bedrijf met collega’s met verschillende achtergronden. Er wordt bewust rekening gehouden met diversiteit en verschillen in cultuur. Goed om te horen wat hun ervaringen hiermee zijn en welke aanpak er wordt gehanteerd.

Annet Harmsen, Head of Application Development and Maintanance (ADM) Center Nederland en Vice President van Capgemini, deelt vanuit haar dagelijkse praktijk.

Hoe wordt gezorgd voor begrip over en weer? Hoe wordt rekening gehouden met gebruiken en belangrijke feestdagen? Aandacht en respect zijn hierbij belangrijke thema’s. Capgemini vindt het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt en het is bijvoorbeeld niet zo dat de Franse cultuur de boventoon voert omdat het hoofdkantoor in Parijs gevestigd is.

Bhargavi Punugu uit India en Nesreen Al-Shargabi uit Jemen vertellen als ervaringsdeskundigen hoe het is om vanuit een hele andere culturele achtergrond bij een bedrijf in Nederland aan de slag te gaan.

Tijdens dit seminar wordt tevens de scriptieprijs uitgereikt. Lees hier wie de genomineerden zijn.