Culturele diversiteit

Samenwerking in sourcingverband behelst veel meer dan vakinhoudelijke kennis en contractuele afspraken. Er zit ook een andere kant om samenwerking succesvol te laten verlopen.

Goed om in brede zin te kijken naar het verschil in culturen; kleuraspecten, masculien versus feminien, etnische verschillen, groot versus klein. De een zit zo in elkaar en de ander zit zo in elkaar. Leer elkaar begrijpen en creëer zo respect voor beide kanten van de tafel. Sprekers worden binnenkort bekendgemaakt.

Tijdens dit seminar wordt tevens de scriptieprijs uitgereikt.