Leren van automotive

Automotive is van oudsher een traditionele branche die zich aan het omvormen is naar een nieuwe wereld. In dit seminar twee boeiende sprekers die ons meenemen in deze veranderingen. 

Automobielbedrijf PON heeft samen met Shuttel een innovatief mobiliteitsconcept ontwikkeld. Shuttel is een platform dat met een alles-in-één kaart de verrekening van verschillende mobiliteitsoplossingen en -diensten mogelijk maakt. In dit seminar deelt Jochem Reintjes, manager sales bij Shuttel zijn kennis en ervaringen en krijgen we inzicht in hoe IT binnen Shuttel is georganiseerd:

- Welke onderdelen doet Shuttel zelf én vooral waarom!
- Hoe werken ze samen met een eco-systeem van veel leveranciers en partners?
- Hoe zien hun verkoopprocessen eruit?
- Wat is het belang van de Shuttel bedrijfscultuur bij dit alles? 

Jon Kuiper, CEO van Vinturas gelooft in het open delen en traceren van voertuiginformatie. Hierbij maakt Vinturas gebruik van blockchain technology. Optimale digitale samenwerking verbetert bedrijfsprocessen, levert een zinvolle bijdrage aan het verminderen van fraude en zorgt voor een duurzamere omgeving. Alle partijen zijn samen eigenaar van de informatie, in plaats van een of een paar partijen afzonderlijk. Met name deze wijze van samenwerking kan als inspiratie dienen voor het oplossen van sourcing samenwerking vraagstukken waarbij succes en innovatie afhangt van het snel en effectief delen van data. 

Na afloop van het seminar is er online gelegenheid om met elkaar door te praten. Ook bieden we de gelegenheid van een verdiepingssessie om met de spreker en andere geïnteresseerden dieper op de materie in te gaan.