Leren van automotive

Tijdens het eerdere seminar in november hebben we leringen kunnen trekken uit innovatie door co-creatie vanuit de bouwwereld. Met veel trots krijgen we tijdens dit seminar insights over de ontwikkeling van een mobiliteitsconcept binnen de automobielbranche.

Spreker van zeer bekende naam binnen de automobielbranche (wordt binnenkort bekendgemaakt) geeft een presentatie over deze recente praktijkcase. Uiteraard is dit niet vanzelf gegaan en is er veel energie voor nodig geweest om partijen bij elkaar te brengen -en te houden- om gezamenlijk te werken aan een geheel nieuw concept. En dat is gelukt!