Perspectief op Europees aanbesteden; hoe hiermee om te gaan

Hoe kunnen overheden effectief contracteren? Hoe kunnen leveranciers zich onderscheiden en met hun aanbieding de basis leggen voor een succesvolle levering van de dienstverlening?
Verder komt ook de rol van juridische en sourcingadviseurs aan bod. Hoe kunnen zij hun steentje bijdragen?

Een boeiend college in vervolg op het Sourcing Nederland webinar crisis-aanbesteding van 30 april jl. met een introductie van Erik Beulen (hoogleraar Universiteit tilburg), gevolgd door een college verzorgd door Alexander Edgar Mok (buitenpromovendus Universiteit Leiden). Daarnaast zal advocaat Erik Verweij  van Stibbe een inhoudelijke bijdrage leveren aan dit college.

Erik Verweij is als advocaat gespecialiseerd op het gebied van aanbestedingsrecht verbonden aan advocatenkantoor Stibbe. In zijn key note zal hij ingaan op specifieke aandachtspunten bij de aanbesteding van informatie technologie, zoals de mogelijkheden voor onderhandse gunning zonder aanbesteding – denk aan Wageningen en de inkoop van Jeugdzorg en UWV en de inkoop van archiefdiensten. Ook de implicaties van een exit, het wisselen van een leverancier, in de context van Europese aanbesteding en de mogelijkheden om software licenties tussen aanbestedingsplichtige organisaties te kunnen uitwisselen, komen aan de orde.