Webinar Sourcing-transitie in Corona-tijd


Sourcing-transitie in Corona-tijd

Het omschakelen van lopende zaken en werkzaamheden, om te voldoen aan de nieuwe werkwijze, vereist al de nodige inspanningen. In januari is binnen Provincie Noord Brabant gestart met een sourcing-transitie. Welke invloed heeft de crisis op zo’n nieuw traject?

Transitiemanager Martin Kuijl (Provincie Noord Brabant) en projectleider Patrick van der Spank gaan tijdens dit webinar in op o.a. de volgende punten:

- Wat was het plan, wat kon nog wel en wat moest anders gezien de nieuwe omstandigheden;
- Welke invloed hebben de overheidsmaatregelen gehad op teamdynamiek en samenwerking;
- Worden harde deadlines nog gehaald, zijn deze wellicht bijgesteld en zijn hiervoor andere voorwaarden gesteld en financiële afspraken gemaakt;
- Welke lessen zijn tot nu toe geleerd?