Algemene Ledenvergadering

De ledenvergadering duurt van 16:00 tot 17:00. In verband met de Coronacrisis wordt deze ledenvergadering virtueel gehouden.

De volgende onderwerpen staan op het programma:


1. Presentatie Jaarverslag 2019
2. Toelichting kascommissie door Mark Odijk en Erik van Es 


3. Voorstel verlenging zittingstermijnen bestuursleden:

- Bauke van Daalen 
- Patrick Follon
- Marc van Sprundel 
- Eliane de Vilder