Invloed Agile-werken op organisatiestructuur

Gesteld wordt dat Agile-werken alles met innovatie te maken heeft. Maar is dat wel zo? Innoveren als het team bepaalt wat er gebeurt; wat als de oude teammanager de product owner wordt? Dan is het eerder kort cyclisch werken en loop je gevaar van ‘oude wijn in nieuwe zakken’.

In dit seminar komt een groot aantal punten aan de orde:

  • Welke spanning levert deze wijze van werken ten opzichte van samenwerking in sourcingverband.
  • Wat doe je zelf, welke verantwoording geef je de leverancier.
  • Hoe richting en omkadering te bepalen, wie geeft goedkeuring.
  • Welke invloed heeft dit voor de menselijke kant.
  • Hoe kaders vaststellen voor zelforganiserende teams.
  • Hoe zorg je voor orde in ecosysteem en voorkom je nieuwe ‘koninkrijken’.


Algemene ledenvergadering

Voorafgaand aan het seminar wordt de ALV gehouden.

Ontvangst: vanaf 15.00 uur
Ledenvergadering: 15.30 tot 16.00 uur (besloten voor leden)
Seminar: 16.00 tot 18.00 uur
Borrel + buffet: vanaf 18.00 uur