Seminar Invloed op RFP

Invloed uitoefenen op de RFP lijkt lastig en onmogelijk. Laat sourcing weinig ruimte voor partnerships? Door andere behoeften rond innovatie en nieuwe samenwerkingsvormen zoals (co)creatie ontstaan nieuwe complexiteiten; hoe ga je dat in een RFP vastleggen. Of moeten we Request for Proposal veranderen tot Request for Partner?

Tijdens dit seminar praktijkvoorbeelden waaruit blijkt dat een RFP ook een Request For Partner kan zijn. Een andere wijze van kijken naar samenwerking betekent ook op andere wijze uitvragen en vervolgens ook op andere wijze afspraken maken.

 

Ontvangst: vanaf 15.30 uur
Seminar: 16.00 tot 18.00 uur
Borrel + buffet: vanaf 18.30 uur