Seminar Innovatie door Co-Creatie
Uitreiking awards en nieuwjaarsborrel

Innoveren is een hot thema, maar doet een organisatie dat zelf of in samenwerking met andere partijen of door inkopen van kant-en-klare oplossingen. Een breed en diep thema met diverse invalshoeken en verschillende aspecten. Vandaar het jaarthema 2020: Innovatie door Co-Creatie.

Tijdens dit seminar aandacht voor de verschillende vormen door twee voorbeeldcases uit de praktijk. Wat is succesvol en wat kunnen we hiervan leren.

Awards

Aansluitend op het seminar worden de jaarlijkse awards uitgereikt:

  • Essay
  • Scriptie
  • Beste presentatie 2019

 

Ontvangst: vanaf 15.30 uur
Seminar: 16.00 tot 18.00 uur
Uitreiking awards: 18.00 tot 18.30 uur
Nieuwjaarsborrel + buffet: vanaf 18.30 uur