Seminar Innovatie door Co-Creatie en nieuwjaarsborrel

Innoveren is een hot thema, maar doet een organisatie dat zelf of in samenwerking met andere partijen of door inkopen van kant-en-klare oplossingen. Een breed en diep thema met diverse invalshoeken en verschillende aspecten. Vandaar dat we gekozen hebben voor het jaarthema 2020: Innovatie door Co-Creatie.

Tijdens dit seminar aandacht voor de verschillende vormen door twee voorbeeldcases uit de praktijk. Wat is succesvol en wat kunnen we hiervan leren? Ook geeft de commissie SN2025 een presentatie over het nieuwe elan en toosten we op het nieuwe jaar.
 

Sander Hulsman, hoofdredacteur van o.a. Computable, geeft een keynote-presentatie over de ontwikkeling van Computable NEXT: een online platform voor start-ups om hun innovatieve kennis/ideeën breed te delen met de markt. Vanuit NEXT haalt Computable start-ups naar de eigen live events en verbindt hen via de community met bestaande marktpartijen om tot succesvolle innovaties te komen.

 

Maarten van der Wolf van Ahold gaat in op de noodzaak van het inspelen op veranderende consumentenwensen binnen de supermarktwereld. Zijn presentatie geeft inzicht over de wijze waarop een grote keten digitalisering heeft ingezet bij innovatieve consumentendienstverlening en de invloed hiervan op het supermarktconcept.

 

De nieuwe commissie SN2025 staat borg voor verfrissing en nieuw elan. Sourcing Nederland biedt hierdoor ook voor jongere leden een boeiend programma en dynamisch netwerk. De commissie presenteert haar plannen over hoe dit vorm                                          gaat krijgen en wat we hiervan gaan merken. 
 

Ontvangst: vanaf 15.30 uur
Seminar: 16.00 tot 18.00 uur
Nieuwjaarsborrel + buffet: vanaf 18.00 uur