Sourcing Foundation Driedaagse training

Vrijwel alle organisaties nemen (IT)-diensten bij andere partijen af. Mede door het toenemende gebruik van clouddiensten is het aantal samenwerkingen in uitbestedingsverband nog altijd sterk groeiende. Om dit succesvol vorm te geven organiseren we de Sourcing Foundation.

De Sourcing Foundation is een driedaagse training over alle facetten van de Sourcing Life Cycle. De training wordt verzorgd door hoofddocent Norman Martijnse samen met wisselende docenten. Naast theorie veel aandacht voor ervaringen uit de praktijk en ook komen trends en ontwikkelingen aan de orde.

Deze driedaagse training is bedoeld voor professionals werkend bij klantorganisaties, leveranciers, advocaten en adviseurs die in hun dagelijkse werk met (out)sourcing te maken hebben of krijgen. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat. Ook zijn door deelname PE-punten te behalen.

Teneinde voldoende ruimte tot interactie te bieden bestaat een groep uit maximaal 25 deelnemers. Kosten voor deelname zijn voor leden EUR 795,- excl. btw (toegang niet-leden op basis van beschikbaarheid EUR 1.200,- excl. btw).

Inhoud modules dag 1

Module 1: Outsourcing strategie en besluitvorming

Mark BeukersDoor docent Mark Beukers

Aan de orde komen de verschillende aspecten van een juiste sourcingstrategie en hoe te komen tot weloverwogen besluitvorming. IT-diensten uitbesteden heeft langdurige en verstrekkende gevolgen, die in deze eerste fase goed moeten worden omschreven en afgewogen.
 

Module 2: Leverancierselectie

Door docent Henk Pater

Het succes van werken in sourcingverband wordt in grote mate bepaald door de keuze van de leverancier. Deze sessie behandelt de belangrijke stappen: (voor)selecteren, definiëren eisenpakket, evaluatie aanbiedingen, vaststellen wijze van interactie tussen leverancier en opdrachtgever gedurende de selectiefase.
 

Module 3: Vergoedingsmechanismen

Bart van ReekenDoor docent Bart van Reeken

Vergoedingsmechanismen vormen een belangrijk onderdeel van iedere sourcingrelatie. Startpunt is veelal de businesscase, zoeken van match tussen opdrachtgever en leverancier met als uitgangspunt de belangen van beide partijen, kunnen omgaan met veranderingen in de toekomst en prijsbepaling als stuurmiddel. Deze module geeft inzicht hoe het vergoedingsmechanisme bijdraagt aan een succesvolle sourcingrelatie.
 

Module 4: Contracteren

Door docent Wieke van Angeren

Aan de orde komt wat wel en niet werkt om duidelijke afspraken te maken. Het proces om tot overeenstemming te komen, gebruik van onderhandelingspositie, bouwen aan een goede samenwerking, duidelijkheid over wat voor welke prijs wordt geleverd en inbouwen van flexibiliteit. Tot slot aandacht voor wat er zoal in de praktijk misgaat.
 

Programma dag 1

08.30 Ontvangst
09.00 Welkom en voorstelronde
09.30 Module 1: Outsourcing strategie en besluitvorming
11.00 Koffie/thee pauze
11.30 Module 2: Leveranciersselectie
13.00 Lunchpauze
14.00 Module 3: Vergoedingsmechanismen
15.30 Koffie/thee pauze
16.00 Module 4: Contracteren
17.30 Afronding dag 1


Klik hier voor het programma van dag 2 van de driedaagse training.