Op het eerste gezicht lijkt digitale transformatie vooral een technische en procesmatige insteek te hebben. Uit de praktijk blijkt dat juist de omvorming van een beheerorganisatie naar een regieorganisatie vaak dreigt te mislukken. Een grote faalfactor is gevonden in de menselijke kant van deze verandering; immers van de medewerkers wordt andere manier van denken en handelen gevraagd.

Belangrijk dus om dit vanaf de start aandacht te geven en hiervoor een implementatiestrategie te ontwikkelen met voldoende aandacht voor de gewenste nieuwe competenties. Waar staan we nu, wat is wenselijk en hoe nemen we onze mensen mee daar naartoe?