Van sturing naar samenwerking

Op het eerste gezicht lijkt digitale transformatie vooral een technische en procesmatige kant te hebben. In de praktijk blijkt dat de veranderende rol van leveranciers en partners in het ecosysteem één van de grootste uitdagingen is voor een organisatie.

In traditionele sourcing-relaties lag vooral nadruk op het aansturen en controleren van leveranciers; nu verschuift de focus steeds meer naar het verbeteren van samenwerking tussen verschillende partijen en het benutten van complementaire vaardigheden.

Het omvormen naar deze zogenaamde regie-organisatie is nog een hele uitdaging. Hoe pak je dat aan? Hoe werkt het in de praktijk? Tijdens dit seminar komen verschillende invalshoeken aan de orde.

Presentatie - Vanuit praktijk van een uitbesteder

Willemien FokkensHoe krijgt regie vorm op de verschillende niveaus in de IT-organisatie, door Willemien Fokkens (Menzis)

Digitalisering brengt met zich mee dat we steeds minder IT on premise leveren en steeds meer diensten afnemen van leveranciers. We besteden het beheer uit en richten ons met regievoering op het verbinden van diensten, zodat kwaliteit en continuïteit in de keten van dienstverlening geborgd wordt. Regie vraagt een andere mindset dan beheer. Van medewerkers en van managers. Van operatie tot strategie.

Presentatie - Trends in governance en samenwerking

Duo-presentatie vanuit klantperspectief, door Gerard Annink (KPN) en Rajanand Shetty  (Cognizant)

Ook KPN heeft bij haar sourcing-relaties, daar waar zij de uitbesteder is,  de focus verlegd van  ‘aansturen van’ naar ‘samenwerken mét’. Hoe ze  dat in hun relatie met Cognizant samen  hebben vormgegeven is onderwerp van deze praktijk case die ze - en hoe kan het ook anders -  samen toelichten.

Algemene Ledenvergadering

Voorafgaande dit seminar wordt de ALV gehouden en staan o.a. de volgende onderwerpen op het programma:
* Terugblik ontwikkelingen en activiteiten 2019
* Plannen en programma 2020
* Budgetvoorstel 2020

Ontvangst vanaf: 15.00 uur
ALV: 15.30 tot 16.00 uur
Seminar: 16.00 tot 18:00 uur
Netwerkdiner: vanaf 18.00 uur