Binnen organisaties zijn veranderingen aan de orde van de dag, toch leiden deze lang niet altijd tot organisatorische vernieuwingen. Organisaties kunnen veel meer profijt hebben van diverse vormen van sourcing en digitalisering als ook gekeken wordt naar vernieuwing van de organisatiestructuur.

Dit vereist een andere manier van denken door degenen die juist baat hebben bij de bestaande situatie. Wanneer is dit van belang? Wat zijn voorbeelden? Hoe dit bespreekbaar maken? In dit seminar aandacht voor dit ‘duivelse dilemma’.