Big data spelen een steeds grotere rol en de hoeveelheid data die opgeslagen wordt groeit nog altijd exponentieel. Wat zijn de mogelijkheden van deze data voor verschillende doeleinden, zoals onderzoek, marketing, nieuwe businessmodellen en dergelijke.

Maar ook; wat betekent dit voor de opslag van deze enorme hoeveelheden? En natuurlijk aandacht voor de privacybescherming. Data opslaan omdat het kan en ‘je weet maar nooit’ is uit den boze. Meer dan ooit gaat het erom vooraf te bepalen wat kan wel/niet en dit begint altijd met de ‘waarom’-vraag.