Vrijwel alle organisaties zijn bezig met de implementatie van Digitale Transformatie om - gebruik makend van technologische mogelijkheden - enerzijds toegevoegde waarde te creëren en anderzijds een efficiencyslag te realiseren.

Transformatie gaat niet vanzelf; het vereist andere kennis en vaardigheden van het management om koers te bepalen, samenwerking met partners, projecten te initiëren en medewerkers te motiveren.

Deze middag worden maar liefst twee colleges gegeven:

 

 

 

 

1 – Organizational change en de digitale strategie door Frank Willems (gastdocent digitaal leiderschap Hanze Hogeschool en TIAS, werkzaam als managing partner bij Quint):
Digitale Transformatie betekent een fundamentele verandering voor een organisatie. In de praktijk krijgt het verwerven en implementeren van de automatiseringsoplossing alle aandacht. Digitalisering heeft echter ook groot effect op de mensen binnen de organisatie. Succesvol transformeren kan alleen slagen als ook de menselijke factor voldoende aandacht krijgt.

2 – Digitale innovatie vereist digitaal leiderschap door Erik Beulen (hoogleraar Tilburg University, bestuurslid Sourcing Nederland kennisinstellingen):
Er is al veel geschreven over belangrijke kenmerken van digitaal leiderschap en toch gaat het omgaan met volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit digitale leiders niet altijd goed af. Aan de hand van het onderzoek High Performance Digital Organizations aandacht voor de belangrijkste voorwaarden voor werkelijk digitaal leiderschap.

Het programma van de middag:
15.30 uur Ontvangst
16.00 uur College Digitaal Leiderschap
18.00 uur Vragen en netwerkborrel