In alle organisaties vinden veranderingen plaats variërend van ingrijpende veranderingen tot relatief kleine aanpassingen. Er zijn enorm veel methodes en boeken over de beste manier dit succesvol te laten verlopen en ondanks alle kennis en expertise gaat het lang niet altijd goed.

Ook lijkt het onderwerp verandering aan verandering onderhevig; organisaties en processen worden complexer, urgentie versnelde aanpassing vanuit concurrentieoverwegingen, noodzaak door schaarste of wetgeving. Hoe is de verandering in tijden van constante verandering nog wel te managen door change management?

Het programma van de middag

15.30 - 16.00 uur Ontvangst deelnemers
16.00 - 18.00 uur Seminar Ook Change Management verandert!
18.00 - 20.00 uur Borrel en buffet