Vanwege behoefte aan innovatie en efficiëntie is een groot aantal bedrijven van plan om gebruik te maken van Internet of Things. Dit levert vele voordelen op, maar brengt ook security risico’s met zich mee.

In dit seminar wordt het belang van Internet of Things verduidelijkt, komt een aantal praktijkvoorbeelden aan de orde en wordt dieper ingegaan op aspecten die kritisch zijn voor succes. Sprekers zijn:

Jacco Saaman, Directeur Innovatie en Business Development van SPIE Nederland

Peter Kouwen, Executive partner, Practice Leader IoT & Industry van IBM Benelux
The Future of IoT is already here today!
Using some illustrative client-cases we will take a look at how Internet of Things, Augmented Intelligence and Digital Twin are put to work, to deliver business value today.

Rolf van de Velde, CEO van Undagrid
IoT for information-based logistics
Waarom en hoe passen logistieke bedrijven IoT toe en wat brent het ze. Met een specifieke doorkijk in Aviation.

Het programma van de middag:

15.30 - 16.00 uur Ontvangst deelnemers met koffie/thee
16.00 - 16.10 uur Welkom door Inge Diepenhorst van RAET
16.10 - 18.00 uur Seminar Internet of Things anno 2019
18.00 - 20.00 uur borrel en buffet