VERGOEDINGSMECHANISMEN

Vergoedingsmechanismen vormen een belangrijk onderdeel van iedere sourcingrelatie. Het begint veelal met een business case. Waar vergelijk je mee? Dan het matchen van de business cases van klant en leverancier. De leverancier zoekt dekking voor zijn kosten en een redelijke winstmarge. De klant zoekt een relatie tussen vergoedingen en toegevoegde waarde. Daarbij is de toekomst anders dan we nu bedenken en moeten we dus omgaan met afwijkingen van verwachtingen. De wijze van prijsbepaling kan leiden tot verlies of onverwacht hoge kosten, maar ook een krachtig middel zijn om te sturen en belangen van klant en leverancier parallel te trekken. Deze module geeft inzicht in hoe het werkt: hoe kan het vergoedingsmechanisme bijdragen aan een succesvolle sourcingrelatie?

Gastdocent: Bart van Reeken