TRANSITIE EN TRANSFORMATIE

De zevende module staat in het teken van de verandering die de uitbestedende organisatie als gevolg van een nieuw contract (1e of 2e generatie) ondergaat. Een verandering waarvan de voorbereidingen al voorafgaand aan de totstandkoming van het contract dienen aan te vangen, en die meerdere aspecten binnen de bedrijfsvoering raken. In de praktijk behelst een dergelijke verandering, afhankelijk van de scope, meer dan alleen het technisch migreren van de dienstverlening van A naar B. Het gaat hierbij niet alleen om een strakke planning en harde deadlines. Het succes van de verandering wordt zeker mede bepaald door adequate inzet van de soft skills. Hier wordt in de praktijk niet altijd voldoende aandacht op gericht. De docenten staan uitgebreid stil bij de kritische succesfactoren en valkuilen van de harde en zachte verandering die de organisatie vanaf de werkvloer tot en met management moet doormaken. Uitgangspunt van een succesvolle verandering is een eenduidige strategie en aanpak, waarbij cultuur- en gedragsaspecten niet mogen worden onderschat. Door de organisatie tijdig voor te bereiden en zorgvuldig mee te nemen in de geplande verandering, worden veel onnodige problemen ondervangen. Soms is daarmee al het halve werk van het te realiseren succes ingevuld.

Gastdocent: Frank Willems