SECURITY

Tijdens deze module wordt ingegaan op de verschillende deelthema's rondom security. Welke processen moet je op orde hebben voor een goede security? Wat is de impact hiervan bij een uitbesteding? Welke afspraken maken uitbesteder en provider. En wat moet er in contracten staan als de security wordt uitbesteed? Tijdens deze module krijg je geen pasklare antwoorden, maar worden wel de aandachtsgebieden waar je naar moet kijken behandeld en welke bewuste keuzes je moet maken.

Gastdocent: Bastiaan Bakker