MULTIVENDOR REGIE

Organisaties hebben vaak IT-outsourcing-contracten met meerdere leveranciers. Het op elkaar afstemmen van deze contracten en het managen van een portfolio van contracten is geen sinecure. Contractaanpassingen gedurende de looptijd, een veranderende vraag en verschillende looptijden maken regievoering complex. In deze module wordt specifiek stilgestaan bij de uitdagingen van de governance van meerdere leveranciers.

Gastdocent: Bauke van Daalen