LEVERANCIERSELECTIE

Een zeer belangrijk fundament voor het succes van iedere uitbestedingsrelatie wordt gelegd tijdens de leverancierselectie. Deze sessie behandelt alle belangrijke stappen in dit proces: het (voor)selecteren van de juiste leveranciers, het definiëren van het eisenpakket, de evaluatie van aanbiedingen alsmede de wijze van interactie tussen leverancier en uitbesteder tijdens deze gehele fase.

Gastdocent: Henk Pater