HRM ASPECTEN

De module HRM aspecten geeft inzicht in de consequenties van een uitbesteding voor de betrokken medewerkers. Uitgangspunt is de toepasselijke wet- en regelgeving: de “Wet Overgang van  Onderneming” en de “Acquired Rights Directive”. Aspecten zoals de HR business case, de HR rol bij de leverancier-selectie en de transitie, de rol van de vakorganisaties  en/of de ondernemingsraden komen aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de impact van de uitbesteding op het welzijn van de betrokken medewerkers. Het belang van effectieve communicatie maar ook hoe om te gaan met emotie, houding en gedrag van de betrokken medewerkers.