Het doel van Sourcing Nederland is haar leden ondersteuning te bieden bij het succesvol samenwerken in sourcingverband. Dit doen we door evenementen en activiteiten te organiseren gericht op het uitwisselen van kennis en ervaring.  Gebaseerd op een actueel thema wordt een jaarprogramma geboden, bestaande uit o.a.

  • Het organiseren van maandelijkse* evenementen (seminars, colleges, een jaarlijks congres en sportieve activiteit);
  • Deze evenementen vormen een neutrale ontmoetingsplaats om informatie te vragen en te delen;
  • Het stimuleren van kennisdeling door het toekennen van jaarlijkse prijzen voor de waardevolste scriptie, beste publicatie en meest gewaarde spreker;
  • Het organiseren van verschillende activiteiten per doelgroep, waaronder het jaarlijkse doelgroepdiner;
  • Het ondersteunen van ledeninitiatieven, zoals diverse themagroepen en het faciliteren van hieruit voortvloeiende activiteiten, zoals een publicatie;
  • Het twee keer per jaar aanbieden van de Sourcing Foundation: driedaagse training waarin alle facetten van de sourcing life cycle worden behandeld (kosten leden EUR 795,- / niet-leden EUR 1.200,- excl. btw);
  • Het maandelijks aanbieden van de modules uit de Sourcing Foundation in de vorm van mastersessies;
  • Op basis van ledenverzoeken ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

*Met uitzondering van de periode juli-augustus

Lid worden    Kosten lidmaatschap  

Aspirant lidmaatschap

Ter kennismaking is het ook mogelijk om eenmalig een zogenaamd aspirant lidmaatschap aan te gaan. Deze heeft een geldigheidsduur van zes maanden, gedurende deze periode kan kosteloos worden deelgenomen aan onze evenementen (uitgezonderd de Sourcing Foundation).

Aspirant lid worden    Kosten aspirant lidmaatschap