Voordelen lidmaatschap

Sourcing Nederland heeft als doel het ondersteunen en verder professionaliseren van succesvol samenwerken tussen partijen in sourcingverband.

Dit doen we door:

  1. Het bieden van kennis aan leden in de vorm van maandelijkse* evenementen (seminars, colleges en congres) en diverse publicaties;
  2. Deze evenementen vormen tevens een neutrale ontmoetingsplaats om informatie te vragen en te delen;
  3. Het stimuleren van kennisdeling door het toekennen van een jaarlijkse prijs voor de beste publicatie en meest waardevolle scriptie;
  4. Het verzorgen van maandelijkse* mastersessies over de verschillende facetten van de sourcing life cycle;
  5. Het organiseren van de Sourcing Foundation; 3-daagse training (kosten voor leden EUR 795,- / niet-leden EUR 1.200,- excl. btw);
  6. Het jaarlijks organiseren van diners en diverse activiteiten per beroepsgroep;
  7. Het faciliteren en ondersteunen van verschillende themagroepen. 

*m.u.v. juli-augustus.

Lidmaatschap aanvragen    Kosten lidmaatschap  

 

Aspirant lidmaatschap

Ter kennismaking is het ook mogelijk om eenmalig een zogenaamd aspirant lidmaatschap aan te gaan. Deze heeft een geldigheidsduur van zes maanden, gedurende welke periode kosteloos kan worden deelgenomen aan onze evenementen (uitgezonderd de Sourcing Foundation).

Aspirant lidmaatschap aanvragen    Kosten aspirant lidmaatschap   

 

Samenstelling leden

Leden zijn betrokken bij Business Proces en/of IT (out)sourcing. Van leden wordt actieve participatie verwacht door deelname aan themagroepen, mede-organiseren van evenementen en het actief inbrengen van kennis in welke vorm dan ook. Het bestuur streeft naar een zo goed mogelijke verhouding tussen de verschillende beroepsgroepen bij de samenstelling van de leden; personen werkzaam bij klantorganisaties, leveranciers, advocaten, adviesbureaus en zelfstandig professionals.

Hierbij wordt veel aandacht gegeven aan het bevorderen van interactie tussen de leden. Verzoeken van leden gerelateerd aan het delen van kennis, ervaring en informatie worden zoveel als mogelijk gefaciliteerd en opgevolgd.