De inhoud van de overeenkomst, alsmede alle gegevens afkomstig van of betrekking hebbende op opdrachtgever, leverancier en/of enige groepsmaatschappijen, die aan de andere partij verstrekt wordt of anderszins aan de andere partij bekend wordt in het kader van de overeenkomst.