De dienstverlener die door de heruitbesteding dienstverlening aan de uitbesteder zal gaan verlenen en daardoor de latende leverancier opvolgt.