Een discipline dat een organisatie de mogelijkheid bied om de kosten onder controle te houden, het dienstenniveau zo optimaal mogelijk te krijgen en de risico's te mitigeren om daarmee de toegevoegde waarde van de leveranciers te optimaliseren gedurende de looptijd van de overeenkomst.