Definitie 1: Vendormanagement is het proces van bewaken, beoordelen en tijdig bijsturen van de prestaties van leveranciers en het managen van leveranciersrelatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau, met als doel de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Vendormanagement staat voornamelijk in het teken van het beheren van de contacten en contracten met externe leveranciers van diensten en producten.

Definitie 2: Het continue proces van meten, evalueren en bijsturen van de activiteiten en prestaties van de externe leverancier(s)