De organisatie (opdrachtgever/klant) die een overeenkomst geheel of deels beëindigt en ter vervanging dienstverlening wil laten verrichten door een opvolgend dienstverlener (een verkrijgende leverancier) of door activiteiten in eigen beheer.

Synoniem: Uitbestedende organisatie
Engels: Service recipient