Definitie 1: Het omvormen van dienstverlening en het inpassen van de overgenomen organisatie, dienstverlening en IT-middelen zodat die passen binnen de omgeving en de schaal waarop de dienstenleverancier is ingericht. In volgorde van impact zijn drie niveaus te onderscheiden: - een as-is transformatie waarin de bestaande processen en tooling worden gecontinueerd door de dienstenleverancier - integratie in de processen en tooling van de dienstenleverancier - transformatie met de opzet om de kwaliteit en volwassenheid van de dienstverleningsignificant te verhogen (transformational outsourcing)

Definitie 2: Transformatie is het realiseren van alle projecten die nodig zijn om de huidige dienstverlening van de ‘Present Mode of Operation’ naar de ‘Future Mode of Operation’ te veranderen, om zo de overeengekomen kwaliteit en optimalisatie van dienstverlening volgens het contract te bewerkstelligen voor zowel de klant als Verkrijgende leverancier.