Definitie 1: De total cost of ownership is het totaalbedrag aan kosten voor het bezit van een product of het gebruik van een dienst gedurende de levencyclus/gebruikscyclus. Behalve de prijs om het product aan te schaffen omvat het alle kosten van het moment van aankoop tot het moment dat er afstand van wordt gedaan. Het berekenen van de total cost of ownership kan een manier zijn om vooraf of achteraf de kosten van producten te bepalen en onderling te vergelijken.

Definitie 2: Alle ICT-kosten die samenhangen met het in eigendom hebben, gebruiken en beheren van ICT.