Een door een lidstaat ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie; in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.