Een afspraak over de inzet van mensen en middelen van een dienstenleverancier op basis van capaciteit en expertise.

Nederlands: Inspanningsverplichting