De voortijdige beëindiging van een contract door een opzegging door één partij na in gebreke stelling van de andere partij.