Onderdeel van het contract tussen de uitbestedende organisatie en de service provider, waarin de verplichtingen van de service provider rondom contractbeëindiging en transitie is opgenomen