Een dienstenleverancier die zijn diensten niet rechtstreeks aan de uitbesteder levert, maar dit doet via een service integrator.