Een time-box van een maand of minder, waarin een werkend software increment wordt opgeleverd, dat voldoet aan de definitie van ‘done’. Elke Sprint heeft dezelfde lengte gedurende de gehele ontwikkeltijd. Sprints volgen elkaar direct op.