De strategie van de uitbesteder ten aanzien van outsourcing. Hiertoe horen bijvoorbeeld de keuzes voor multiple sourcing danwel single sourcing, total sourcing danwel selective sourcing. De sourcing strategie maakt onderdeel uit van de IT-strategie.